English-Latvian Road Terms Technical Dictionary

Instance of: Dataset
Description Angļu - latviešu autoceļu terminu tehniskā vārdnīca ir sastādīta, pamatojoties uz Pasaules Ceļu Asociācijas (PIARC) 1997. gadā izdoto Technical dictionary of road terms (7th edition) English - French. Tajā iekļauti apmēram 1200 nozarē plašāk lietotie un nepieciešamākie termini angļu – latviešu valodās, kuri ir papildināti ar definīcijām un attēliem. Vārdnīca paredzēta lietošanai plašam nozares speciālistu lokam – valsts pasūtītājam, uzņēmējiem, kā arī augstskolas mācību spēkiem un studentiem. Vārdnīcu pēc Autoceļu standartizācijas tehniskās komitejas (ASTK) pasūtījuma sagatavoja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) transportbūvju katedras mācību spēku grupa J.Naudžuna vadībā. Vārdnīca saskaņota LZA Terminoloģijas komisijā. Vārdnīca pieejama: * Internetā * Elektroniskā formā * Izdevuma formā
The Road Terms Technical Dictionary has been based on the 7th Edition of International Road Association (PIARC) terms dictionary (1997) EN-FR. It contains approx. 1200 most often used terms complemented by definitions and charts. The dictionary has been approved by the Terminology Commission of Latvian Academy of Science. The dictionary is available * online * as an electronic database * as a printed publication
Language lv
en
Language English
Rights proprietary
See Also http://metashare.elda.org/repository/browse/7cc8f944a37611e3960f001dd8b71c196ad86505bd174002805862e0d9dd8212/
Source META-SHARE
Title English-Latvian Road Terms Technical Dictionary
Angļu - latviešu autoceļu terminu tehniskā vārdnīca
Type Resource Info
Type Lexical Conceptual Resource

Contact Point

Communication Info
Address Gogoļa iela 3
City Rīga
Country Latvia
Email Guntis.Graveris@lvceli.lv
Type Communication Info
Zip Code LV-1050
Gender male
Given Name Guntis
Position Standardization Engineer
Surname Grāveris
Type Contact Person
Person
Person Info Type

Distribution Info

Availability Available-unrestricted Use
License
Delivery Channel Accessible Through Interface
Same As Proprietary
Type Licence Info
Type Distribution
Distribution Info

Identification Info

Description The Road Terms Technical Dictionary has been based on the 7th Edition of International Road Association (PIARC) terms dictionary (1997) EN-FR. It contains approx. 1200 most often used terms complemented by definitions and charts. The dictionary has been approved by the Terminology Commission of Latvian Academy of Science. The dictionary is available * online * as an electronic database * as a printed publication
Angļu - latviešu autoceļu terminu tehniskā vārdnīca ir sastādīta, pamatojoties uz Pasaules Ceļu Asociācijas (PIARC) 1997. gadā izdoto Technical dictionary of road terms (7th edition) English - French. Tajā iekļauti apmēram 1200 nozarē plašāk lietotie un nepieciešamākie termini angļu – latviešu valodās, kuri ir papildināti ar definīcijām un attēliem. Vārdnīca paredzēta lietošanai plašam nozares speciālistu lokam – valsts pasūtītājam, uzņēmējiem, kā arī augstskolas mācību spēkiem un studentiem. Vārdnīcu pēc Autoceļu standartizācijas tehniskās komitejas (ASTK) pasūtījuma sagatavoja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) transportbūvju katedras mācību spēku grupa J.Naudžuna vadībā. Vārdnīca saskaņota LZA Terminoloģijas komisijā. Vārdnīca pieejama: * Internetā * Elektroniskā formā * Izdevuma formā
Distribution
Access URL http://www.lvceli.lv/LV/vardnica/PIARC/
Type Distribution
URL
Meta Share Id NOT_DEFINED_FOR_V2
Title English-Latvian Road Terms Technical Dictionary
Angļu - latviešu autoceļu terminu tehniskā vārdnīca
Type Identification Info

Lexical Conceptual Resource Info

Creation Info
Creation Mode Manual
Original Source http://www.piarc.org/en/Terminology-Dictionaries-Road-Transport-Roads/
Type Creation Info
Lexical Conceptual Resource Media Type
Lexical Conceptual Resource Text Info
Language Info
Language lv
Language Name Latvian
Type Language Info
Language English
Language en
Language Name English
Type Language Info
Linguality Info
Linguality Type Bilingual
Type Linguality Info
Media Type Text
Size Info
Size 1200
Size Unit Concepts
Type Size Info Type
Type Lexical Conceptual Resource Text Info
Type Lexical Conceptual Resource Media Type
Lexical Conceptual Resource Type Terminological Resource
Resource Type Lexical Conceptual Resource
Type Lexical Conceptual Resource Info

Metashare/7cc8f944a37611e3960f001dd8b71c196ad86505bd174002805862e0d9dd8212#metadata Creator

Instance of: Actor
Is Creator of Metashare/7cc8f944a37611e3960f001dd8b71c196ad86505bd174002805862e0d9dd8212#metadata Info

Metashare/7cc8f944a37611e3960f001dd8b71c196ad86505bd174002805862e0d9dd8212#Header

Instance of: Catalog Record
Issued 2014-09-23T00:16:09Z Date
Primary Topic English-Latvian Road Terms Technical Dictionary
Set Spec lexicalConceptualResource:terminologicalResource
lexicalConceptualResource