Index

Creator Orion film (producent)
Description Reportage van een van de grootste militaire begrafenissen in Nederland, nl. die van de oud-Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indie, J.B. van Heutsz. Delegaties van Indische militairen komen aan met het lichaam in Amsterdam. De kist wordt eerst opgebaard in het Paleis op de Dam. Vandaar wordt het in een lange colonne, begeleid door Prins Hendrik en hoge militaire autroiteiten, overgebracht naar de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Erewachten staan opgesteld en saluutschoten worden gelost, terwijl zeer veel publiek langs de route staat. Bijzetting van de kist in de tombe.
Rights schenking (NCF no. 639; Orion via City-theater) Rechten Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject begrafenissen
Title PLECHTIGE HERBEGRAFENIS VAN GENERAAL VAN HEUTSZ
Creator Multifilm Batavia (producent)
Description Nadat de Renville overeenkomst tot stand is gekomen wordt in februari 1948 de cease-fire regeling uitgevoerd in West-Java, in tegenwoordigheid van een militaire functionaris van de Commissie van Goede Diensten. TNI soldaten komen naar een afgesproken rendez-vous om hun wapens in te leveren en om daarna naar Poerwakarta op Republikeins gebied vervoerd te worden.
Rights Opdracht RVDI Rechten Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject Cornelis, Maj.
Title UITVOERING DER CEASE-FIRE
Creator Multifilm (producent)
Description Het herstellen en opnieuw in productie brengen van een verwaarloosde kinatuin in West-Java.
Rights Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject Stork & Co.
Title HERSTEL VAN EEN KINATUIN
Creator Nippon Eigasha Djawa (producent)
Description Japanse propagandafilm waarin verschillende aspecten van arbeid, bedrijf en dagelijks leven van Indonesiers, mannen, vrouwen en kinderen. De nadruk wordt gelegd op de gezamenlijke inspanning om de Japanse eindoverwinning te behalen. De film is kennelijk voor binnenlands propagandistisch gebruik gemaakt. De Indonesische bevolking is opgewekt en tevreden en allen werken met de nodige toewijding en zien er goed gevoed en gekleed uit. Japanners zijn alleen maar op de achtergrond te zien en dan als verzorgers en geldgevers.
Rights Geconfisqeerd oorlogsmateriaal Rechten Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject propagandafilms
Title KEHIDOEPAN BAROE
Creator Polygoon (producent)
Description Aankomst op Schiphol van Indonesische gedelegeerden en gasten ter bijwoning van de RTC, uit de Republik Indonesia, uit Oost-Indonesie, de Oostkust van Sumatra en andere deelgebieden, en van de Heer T.K. Critchley, het Australische lid van de UNCI. De Ronde Tafel Conferentie waarin o.a. de overdracht van de souvereiniteit over Indonesie door Nederland aan de Verenigde Staten van Indonesie werd geregeld vond plaats in Nederland en duurde van 23 augustus t/m 2 november 1949
Rights opdracht Rijksoverheid ; Rechten Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject Anak Agoeng Gde Agoeng
Title R.T.C. - AANKOMST GEDELEGEERDEN
Creator Multifilm Batavia (producent)
Description Verslag van een kort bezoek van de H.V.K. Dr. Beel aan Madoera, waar hij de traditionele stierenrennen bijwoont. Ontvangst door de Wali Negara, Raden Tjakraningrat.
Rights Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject Beel, L.J.M.
Title DR. BEEL OP MADOERA
Creator Profilti Den Haag (producent)
Description Journaalverslag van de feestelijkheden in Nederlands Indie t.g.v. het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard. Defiles, optochten, volksdansen, etc. van diverse in traditionele (adat) kledij gestoken bevolkingsgroepen uit de Archipel.
Rights exemplaar Rijksvoorlichtingsdienst ( ex CC 84 ) ; Alle rechten nu bij NAA. Rechten Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject feesten
Title FEESTELIJKHEDEN IN NEDERLANDS-INDIE BIJ HUWELIJK VAN KONINKLIJK BRUIDSPAAR JULIANA EN BERNHARD
Creator ONBEKEND (producent)
Description Bij het passeren van de evenaar worden nieuwe matrozen door de zeegod Neptunus en zijn helpers geschoren en in het water gegooid.
Rights Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject marine
Title DOOPPLECHTIGHEID BIJ HET PASSEREN VAN DE EVENAAR
Contributor Andriessen, Louis
Creator Faassen, F. van Faassen, H. van (producent)
Description Animatiefilm rond drie verschillende uitingsvormen: klank, woord en vorm, samengevoegd tot beweging met behoud van eigen karakter. De muziek heeft een zelfstandige functie, los van het beeld. Accumulatie is het resultaat van een reeks proeven voor een andere werkwijze op het gebied van de tekenfilmproductie.
Rights Ministerie van CRM (opdrachtgever)
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject kleuren
Title ACCUMULATIES
Creator - Polygoon - (producent)
Description Het eerste gedeelte van deze film, tot tijdcode 6:58 geeft een reportage van de ontvangst van Indonesische gedelegeerden en gasten, die de RTC hebben bijgewoond, op het M.s. Oranje, en van een bezoek dat zij gebracht hebben aan de Staatsmijnen in Limburg. Het laatste gedeelte bevat een verslag van de ontvangst van President Soekawati op de Stadhuizen van Amsterdam en Rotterdam.
Rights opdracht - Rijksoverheid - ; Rechten Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject bezoeken
Title R.T.C. - EXCURSIES, BEZOEK SOEKAWATI
Creator Multifilm Batavia (producent)
Description In een rijdende reportagewagen gaan omroepmensen de buitenposten in Indie af, om er in het kader van het Strijdkrachtenprogramma de stemmen van Hollandse militairen op grammofoonplaten vast te leggen. De korte groeten van soldaten die voor de Politionele Acties in Indie verblijven worden later in Nederland op de radio uitgezonden.
Rights Opdracht RVDI Rechten Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject MS Ophir
Title SOLDAAT OVERZEE
Creator Multifilm Batavia (producent)
Description Het vliegdekschip Karel Doorman stopt te Kaapstad op doorreis naar Indie. Een Firefly toestel wordt in gereedheid gebracht voor een vlucht boven de stad. Tc. begint 03'53\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
Rights opdrcaht Rijksoverheid ; Rechten Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject overzeese gebiedsdelen
Title DE KAREL DOORMAN TE KAAPSTAD
Creator - Polygoon - (producent)
Description Reportage van de bezoeken van Indonesische gedelegeerden van de RTC, o.a. aan de Afsluitdijk ; een proefboerderij, een tabaksveiling, het scheepsbouwkundig proefstation te Wageningen en de Kaiser-Frazer autofabrieken te Amsterdam.
Rights opdracht - Rijksoverheid - ; Rechten Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject Kaiser Frazer
Title R.T.C. - EXCURSIES
Creator Multifilm Batavia (producent)
Description De Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon reikt het Commandeurskruis Nederlandse Leeuw uit aan de vice-admiraal Pinke. De plechtigheid vond plaats op het terrein van de de marine-kazerne te Weltevreden, en ging gepaard met het nodige feestvertoon, als een parade, marsmuziek, en redevoeringen.
Rights Opdracht RVDI Rechten Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject Pinke. A.S.
Title VIRTUS NOBILITAT
Creator ONBEKEND (producent)
Description Film over het bezoek van gouverneur-generaal Van Mook aan verschillende plaatsen in het Oosten van Indonesie. In de film o.a. fragmenten van een tocht die de bestuursambtenaar maakt met een motorboot en een prauw langs verschillende papoeanederzettingen, van bezoeken aan een school en een klein ziekenhuis en van een ontmoeting, die hij heeft met enkele Amerikaanse militairen waaronder Generaal Patrick.
Rights Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject bezoeken
Title DR. VAN MOOK BEZOEKT DE BEVRIJDE GEBIEDEN IN DE GROTE OOST
Creator ONBEKEND (producent)
Description De Britse generaal Wavell komt in Nederlands-Indie aan om er het bevel op zich te nemen over de geallieerden strijdkrachten. Admiraal Helfrich is met zijn staf op het vliegveld aanwezig om hem te verwelkomen.
Rights Opdracht Rijksoverheid ; Rechten Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject bevelhebbers
Title GENERAAL ARCHIBALD WAVELL MET ZIJN STAF KOMT IN INDIE AAN
Creator ONBEKEND (producent)
Description Film bestaande uit de volgende fragmenten : a) vlaggenparade en baksgewijs Marva's in de tuin van een villa in Batavia. b) aankomst detachement Marva's per troepenschip c) loods gaat aan boord KMP-schip 'Van Swoll'.
Rights Opdracht Rijksoverheid ; Rechten Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject marine
Title OPLEIDING MARVA'S
Creator ONBEKEND (producent)
Description Begrafenis van Professor H.A. Lorentz. Beelden van de begrafenisstoet; portret van Lorentz.
Rights andere wijze Rechten Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject begrafenissen
Title BEGRAFENIS VAN PROF. LORENTZ TE HAARLEM
Creator ONBEKEND (producent)
Description Straatbeelden met Indonesiers te Batavia. Druk beklante marktstalletjes met allerhande koopwaar. Pikoelandragers, fietsen en betja's. Nieuwe bankbiljetten en een stuk textiel trekken de aandacht van de omstanders.
Rights Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject straatbeelden
Title STRAATLEVEN VAN DE INDONESISCHE BEVOLKING
Creator Polygoon (producent)
Description Reportage van de tweede algemene vergadering van de R.T.C. (=slotzitting).
Rights Opdracht Rijksoverheid ; Rechten Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject Drees, W.
Title R.T.C. - SLOTZITTING
Creator MARVO (producent)
Description Het passagiersschip Oranjefontein vertrekt uit Sydney met uit Nederlands-Indie afkomstige evacuees naar Europa. Rode Kruis personeel zorgt voor kinderen en bejaarden.
Rights Opdracht Rijksoverheid ; Rechten Beeld en Geluid
Source CLARIN
Bewegend beeld/Overige collecties/Overheidsfilms (RVD)
Subject evacuaties
Title EVACUATIE MET M.S. ORANJEFONTEIN