Index

Description Propagandafilm van het Nederlandsch Oorlogsgraven Comité, waarin de erevoorzitter van dit comité, generaal Winkelman, oproept bij te dragen aan de collecte ihkv de Dag van het Oorlogsgraf. De opbrengst van de collecte zal ten goede komen aan de verzorging van de graven van in Nederland gevallen geallieerde soldaten.
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject graven
Title DAG VAN HET OORLOGSGRAF
Creator Ivens, Joris (regie)
Description Eerste acte van een film van cineast Joris Ivens over de jeugddagen van de Algemeene Nederlandsche Bouwarbeiders te Vierhouten van 27 t/m 30 juni 1930. Auteurs: Joris Ivens, M. Kolthoff, J. Hulsken.
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject jeugd
Title VAN JEUGD, STRIJD EN ARBEID
Description Werkopnamen van een (vermoedelijk niet voltooide) propagandafilm van het ministerie van Oorlog voor de werving oorlogsvrijwilligers voor Nederlands-Indië. De afkorting CVK staat voor Centraal Vrijwilligers Kamp(ement). Werkopnamen van een (vermoedelijk niet voltooide) propagandafilm van het ministerie van Oorlog voor de werving oorlogsvrijwilligers voor Nederlands-Indië, waarin op een positive manier aandacht wordt besteed aan, met name, het leven in de militaire opleidingskampen in Nederland.
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject affiches
Title CVK
Description Voorlichtingsfilm uit de Tweede Wereldoorlog van de Hoofdinspectie van de Luchtbescherming, waarin de kijker dmv een toneelstukje geïnstrueerd wordt dat het nuttig is om een vluchtkoffer klaar te hebben staan in het geval van een luchtaanval.
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject luchtaanvallen
Title KOM IK ONGELEGEN?
Description Propagandafilm van de Nederlandse Verbruikscoöperatie (Haka?), grotendeels bestaand uit gespeelde scènes.
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject coöperaties
Title GROEIEND INZICHT
Description Item over een op het traject Vischmarkt-Westzeedijk rijdende paardentram, die waarschijnlijk zijn laatste rit maakt ivm de komst van een electrische tram.
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject paardentrams
Title .....DE DIRECTEUREN VAN NOODLIJDENDE TRAMBEDRIJVEN IN NEDERLAND!
Description Uitgebreide beelden van de materiële schade die de Tweede Wereldoorlog in Nederland heeft aangericht, oa van de verwoestingen in Rotterdam, Middelburg en Maastricht.
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject oorlogsschade
Title OORLOGSVERWOESTINGEN IN NEDERLAND
Description Reclamefilm voor het dagblad De Sirene, dat als illegale verzetskrant begonnen is, vervolgens een zelfstandig dagblad wordt voor Oss en omstreken en uiteindelijk opgaat in het katholieke dagblad \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Oost-Brabant, editie voor Oss en omgeving en Maaskant\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\".
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject kranten
Title DE SIRENE
Description Diverse opnamen in en bij de Marinewerf te Den Helder.
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject scheepsbouw
Title DE MARINEWERF
Description Propagandafilm van de Vereeniging voor Volksontwikkeling (VVVO) die is gericht tegen het opkomende fascisme.
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject antifascisme
Title ANTIFO
Contributor Kalff, J.A.
Description Verslag van de terugkeer van de \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Uiver\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" uit Melbourne en kort overzicht van gebeurtenissen mbt de \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Uiver\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" nav het verongelukken van het vliegtuig door brand waarbij de bemanning om het leven kwam.
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject vliegtuigen
Title UIVERNIEUWS
Description Rellen in de Jordaan in Amsterdam.
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject rellen
Title RELLETJES IN DE JORDAAN
Description Werkopnamen van een (vermoedelijk niet voltooide) propagandafilm van het ministerie van Oorlog voor de werving van oorlogsvrijwilligers voor Nederlands-Indië. De afkorting CVK staat voor Centraal Vrijwilligers Kamp(ement). Werkopnamen van een (vermoedelijk niet voltooide) propagandafilm van het ministerie van Oorlog voor de werving oorlogsvrijwilligers voor Nederlands-Indië, waarin op een positive manier aandacht wordt besteed aan, met name, het leven in de militaire opleidingskampen in Nederland.
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject defilés
Title CVK
Description Film van het doofstommeninstituut te St. Michielsgestel, waarin het belang van speciaal onderwijs voor doofstomme kinderen wordt onderstreept. Getoond wordt hoe doofstommen normaal kunnen functioneren en er wordt opgeroepen tot het geven van een donatie.
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject doven
Title DE STILLE WERELD
Description Diverse methoden om hooi van het land te halen en op te slaan.
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject hooien
Title HOOIWINNING
Description Verslag van een uitstapje van kinderen onder begeleiding van politieagenten naar een speeltuin en naar het Noorder Dierenpark in Emmen.
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject kinderen
Title VEENDAM
Description Onduidelijke beelden mbt een KLM-vliegtuig.
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject vliegtuigen
Title OPENING LUCHTLIJN EINDHOVEN-ROTTERDAM
Description Serie items uit \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Wordende Wereld\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", het bioscoopjournaal over Nederlands-Indië. Het bioscoopjournaal over Nederlands (Oost-)Indië bestemd voor het Nederlandse publiek.
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject bioscoopjournaals
Title WORDENDE WERELD
Creator Denninghoff Stelling, A.A. (regie)
Description Film over het tehuis voor geestelijk gehandicapten 's Heerenloo te Ermelo. In het tehuis worden zowel volwassenen als kinderen verzorgd. Mmv Riek Schagen, Luc Lutz, Jan Hundling en Ellen van Wijk. Auteurs: Joop Burcksen, camera; Anton Kortekaas, montage; Cor Koenders, geluid; Leonhard Huizinga, commentaar; A.A. Denninghoff Stelling, productie en regie.
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject geestelijke gezondheidszorg
Title JE GAAT VAN ZE HOUDEN
Description Drie filmpjes m.b.t. het gereedkomen van de Afsluitdijk. Het laatste filmpje is een item uit \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Nederland in klank en beeld\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (C40).
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject dijken
Title AFSLUITDIJK
Description Bedrijfsfilm van de N.V. Rubber Cultuur Maatschappij \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Amsterdam\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\".
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
Source CLARIN
Bewegend beeld/Polygoon/Profilti
Subject rubber
Title AMSTERDAM ALS TRANSITOHAVEN VOOR RUBBER